Képzeletbeli filmvetítés Szécsény városában

Gortva János: Képzeletbeli filmvetítés Szécsény városában

Galcsik Zsolt: „Szívélyes üdvözletemet küldöm Szécsényből…”. A régi Szécsény képes levelezőlapokon (1950–2013) című művének ismertetése hálás feladat a recenzens számára, mert egy igényes és informatív kötetet tarthat kezében. Egy településről nagyon sokat elárul az, hogy mit szeretne megmutatni önmagából. Éppen ezért fontos vállalkozás az egyes településekhez kötődő képeslapok összegyűjtése és rendszerezése. Nem csak történészi és helytörténeti, de művészettörténeti feladat is az ilyesmi, hiszen egy-egy képeslap és a rajta lévő fotó sok esetben fotóművészeti értékkel is bír.

Galcsik Zsolt, a Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltárának levéltárosa és Szécsény helytörténetének avatott ismerője ezért vállalkozott erre a feladatra. Saját személyes gyűjteményét felhasználva immár a második ilyen jellegű kötetet adta közre, ezzel hozzájárulva a honismeret eredményeinek gyarapodásához. A nemrégiben megjelent
„Szívélyes üdvözletemet küldöm Szécsényből…”. A régi Szécsény képes levelezőlapokon (1950-2013) c. munkája a 2011-ben megjelent kötet folytatása, amelyben az 1899 és 1950 között kiadott képeslapokat dolgozta fel.

A szerző egy „filmvetítésre” hívja az olvasót, amelynek során megismerheti Szécsény mindennapjait és nevezetességeit a képeslapok segítségével. Ez a vetítés a szó legszorosabb értelmében vett időutazás, hiszen ahol csak lehetséges, részletes leírást kap az olvasó az adott lapról. Ezek a leírások bemutatják az ábrázolt helyszínt és nagyon hasznos adalékokkal szolgálnak a város történetével kapcsolatban. A kötet 120 darab képeslapot tartalmaz, döntő többségük esetében részletes leírásokkal, így meglehetősen gazdag információforrás az érdeklődők és kutatók számára egyaránt. Az ismertetők rövidek, de nagyon informatívak, stílusuk olvasmányos és könnyed. Ezért a kötet akár a fiatalabb korosztályok számára is ajánlható, hiszen így élményszerűen ismerkednek meg egy település történetének kis metszetével és nem utolsó sorban fejlődik az esztétikai érzékük is.

A kötet nyomdai kivitelezésére is az igényesség jellemző. Formailag egy vékony, csupán 54 A/4-es oldalból álló ragasztott papírkötésű kiadvánnyal állunk szemben. Ugyanakkor a felhasznált papír minősége méltó egy ilyen albumhoz. A kiadvány színes, így a színes képeslapok másai is tökéletesen láthatóak és élvezhetőek. Tipográfiai szempontból is kellemes olvasmány a könyv, a szedéstükör szép, a választott betűtípus és betűméret megfelelő, így az album olvasása nem megterhelő.

A könyv végén a képeslapok részletes adatait bemutató táblázatot találunk. Ebből kiderül, hogy az adott képeslap mikor jelent meg és kinek a munkája. Ez egy nagyon értékes segédlet lehet a jövő kutatói számára, hiszen rekonstruálni lehet az utolsó hat évtized képeslapkiadásait. Fontos információt ad a szerző arról is, hogy az 1950-es évektől kezdődően – természetesen – alig létezett magánkiadású képeslap a rendszerváltásig. Ez pedig egyrészt hátrányosan befolyásolta a minőséget, másrészt a választékot illetve a változatosságot is.

Az ismertetett munka a szerző magánkiadásaként jelent meg, sajnos igen alacsony példányszámban. A mindössze 150 példányban kiadott mű ennek ellenére nagyon értékes és igényes munka. A szerző saját gyűjteményének elkészítésével is nagyon fontos munkát végzett, hiszen a gyűjtés és rendszerezés munkáját szakszerűen, levéltári tapasztalataira alapozva könnyen elvégezhette. Az album összeállítása és közreadása pedig nagyon fontos Nógrád megye honismereti mozgalmának előmozdítása szempontjából is. Különösen igaz ez annak fényében, hogy a szerző szinte kizárólag önerőből, magánkiadásként volt kénytelen megjelentetni művét.