Képeslapok és fotók a 20. századi Egerről

 

Gortva János: Képeslapok és fotók a 20. századi Egerről

A honismereti mozgalom szempontjából minden helyi vállalkozás rendkívül fontos az egész országban. Ez indokolja, hogy bár lapunk alapvetően Nógrád megyei honismereti témákkal foglalkozik, teret adjunk más megyék és területek honismereti eredményeinek közléséhez is. Ilyen fontos eredmény a 2013 végén megjelent Képeslapok és fotók a 20. századi Egerről című kötet is. A szerkesztők vállalt célja, hogy a 2005-ben megjelent, hasonló témájú kötet folytatását adják közre. A mű alapjául Tóth László képeslapgyűjteménye szolgált, ezt egészítette ki Molnár István Géza fotográfus fotógyűjteménye. A gyűjteményekből való válogatást Kiss Péter, az Érseki Levéltár levéltárosa segítette. A lektorálás feladatait a Heves Megyei Honismereti Egyesület elnöke, dr. Nemes Lajos végezte el.

A mintegy 180 oldal terjedelmű, A/4-es méretben kiadott album igen igényes kivitelű munka, keménytáblás kötése időtálló darabbá teszi. A képeslapok egy része színes, igen jó minőségben nyomtatva, tehát az album lapozgatása valódi esztétikai élményt nyújt. A borító Garai Gábor munkája, egyszerű, letisztult képi világa már önmagában is utal a kiadvány tartalmára és jelentőségére is.

A szerkesztők a képeslapok közlésénél keverik a kronológiai és tematikus elveket. Ez részben érthető, de nem túl szerencsés. Kronológiai szempontból két nagy egységre osztják a képeslapgyűjteményt, ezek pedig az 1948 előtti, illetve az 1945 utáni képeslapok. Ez a kronológiai átfedés nehezen értelmezhető, szerencsésebb megoldás lett volna 1945-öt egységes korszakhatárként kezelni. Az 1948 előtt megjelent képeslapok esetében a tematikus osztályozást a következő csoportokban oldották meg: egyház; oktatás; kultúra; az egri vár és környéke; múltidéző séta Egerben; a gyógyfürdő és a bor, illetve a hóstyák és lakóik. Az 1945 utáni képeslapoknál két nagy téma köré csoportosították a képeket. Ezek a városképek és az emlékhelyek. Összességében 152 darab képeslapot mutat be a kötet, ezek mindegyikét hosszabb-rövidebb képleírással egészítette ki a gyűjtő, Tóth László.

A kötet következő nagy egysége a Molnár István Géza munkáiból készült válogatás. Ebben 180 darab fotó kapott helyet. Ezek között utcaképeket, épületfotókat éppúgy találunk, mint építkezésekről, az egri vasútról vagy éppen politikai plakátokról készült felvételeket. A válogatás célja nyilvánvalóan az, hogy a 20. századi Eger hangulatát próbálja megidézni a fotók segítségével. A fotók valamivel több, mint 20 esztendőt fognak át, hiszen a hatvanas évek végétől egészen a rendszerváltás időszakáig villantanak fel emlékeket Eger múltjából. A képeslap, illetve fotógyűjteményt a gyűjtemény tulajdonosának rövid önéletrajza zárja, magát az albumot pedig egy rövid irodalomjegyzék.

A kötet igen kellemes olvasmány lehet az Eger történetével foglalkozó érdeklődőknek éppúgy, mint a turistáknak. Emellett ajánlható mindazoknak, akiket érdekel az aprónyomtatványok története és szívesen lapozgat helytörténeti jellegű kiadványokat, illetve történeti albumokat függetlenül attól, hogy melyik településhez kapcsolódik az adott mű.